Drikkevand

Vandkvalitet

Hårdhed


Drikkevandet fra Agersø Vandværk er hårdt. Det har en hårdhed mellem 22 og 27 °dH.

Forsyningsområde


Agersø Vandværk A:M:B:A: forsyner Agersø med drikkevand.


Vi leverer årligt ca. 10.000 m3 vand til ca 250 ejendomme/andelshavere.

Vandkvalitet


Agersø Vandværk A:M:B:A foretager løbende undersøgelser af vandkvaliteten, som krævet ifølge "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg", som findes på Retsinformation. Du kan løbende finde de seneste prøveresultater på  agersovand.dk.


Danske Vandværker har en vejledning til læsning af vandanalyserne her.

Prøveresultater

Prøver udtaget hos forbruger:

20-02-2023

05-01-2023Prøver udtaget afgang vandværk:

5-01-2023
Prøver udtaget fra boring 219.31 (ved vandværk)

05-01-2023
Prøver udtaget fra boring 219.27 (Digevej)

9-09-2022