Kontakt

CVR-nummer:  38385771

Adresse:

     c/o Torben Holst
     Helholmvej 1

     4244 Agersø


Ledningsbrud mv.

Henvendelse om akutte sager bedes ske på telefon 6035 0668


Flytning

Benyt venligst denne formular på SK Forsynings hjemmeside.


Afregning, aconto, fjernaflæsning, app og vandafledningsafgift

SK-forsyning varetager administration af forbrugsafregning mv. Du finder svar på mange spørgsmål på SK Forsynings hjemmeside. Derfra kan du også kontalkte SK Forsynings kundeservice.


Øvrige henvendelser

Kontakt bestyrelsen for Agersø Vandværk via formularen herunder.

Kontakt Agersø Vandværk